Program Czyste Powietrze

| autor:

Chcemy poprzez spotkania szkoleniowe z lokalną społecznością w parafiach zachęcić potencjalnych zainteresowanych do wymiany starego pieca i ewentualnej termomodernizacji

Plan spotkań obejmuje

BLOK I: Edukacja ekologiczna

1. Definicje (zanieczyszczenia, emisja wysoka i niska, smog)
2. Przyczyny i skutki niskiej emisji
3. Informacje dot. jakości powietrza w danym regionie/województwie

BLOK II: Wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięć

1. Podstawowe informacje o Programie priorytetowym „Czyste Powietrze”
2. Na co można uzyskać dofinansowanie (budynek istniejący, budynek nowo wybudowany).
3. Wymagania techniczne dla wyrobów budowlanych, urządzeń i dokumentacji.
4. Warunki dofinansowania.
5. Intensywność dofinansowania.
6. Potrzebna dokumentacja do wniosku

 

Szkolenie/warsztaty dla księży odbędą się w Ośrodku Wypoczynkowo Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach /12 X i 26 X/.

 

Kontakt
ks. Bogdan Janik
[email protected]