„Caritas Zamość - najbardziej potrzebującym!”

| autor:

„Caritas Zamość - najbardziej potrzebującym!” - projekt Caritas skierowany do potrzebujących mieszkańców naszej diecezji.

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej we współpracy z Fundacją PGE rozpoczyna realizację  projektu „Caritas Zamość – najbardziej potrzebującym!”

 Pomoc kierowana jest do osób z terenu diecezji zamojsko lubaczowskiej,  które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub zostały dotknięte sytuacją kryzysową, problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Pomoc kierujemy też do seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin dotkniętych szeregiem problemów społecznych. 

Projekt obejmuje szerokoprofilowe  działania pomocowe skierowane do osób najbardziej potrzebujących, mając  na uwadze charytatywny profil działalności naszej organizacji. W ramach realizacji zadania oferujemy szereg działań integracyjnych, międzypokoleniowych oraz wsparcie rzeczowe, pod kątem indywidualnych potrzeb osób i rodzin.

Dziękujemy Fundacji PGE za współpracę i wsparcie tak ważnej dla nas inicjatywy!

“Projekt realizowany w ramach współpracy Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z Fundacją PGE”