Senioralny Hub – zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad

| autor:

Senioralny Hub zaprasza uczestników projektu „Senioralny Hub Edukacyjno-Opiekuńczy” dofinansowanego ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025”, Edycja 2023 do korzystania z bezpłatnych porad prawno-socjalnych i obywatelskich od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zakres świadczonego wsparcia:

  • dofinasowania z PFRON
  • pomoc socjalna
  • sprawy rodzinne, finansowe
  • diagnozowanie problemów
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • pomoc w pisaniu pism i składaniu wniosków

 

Wsparcie udzielane jest:

  • w siedzibie Senioralnego Hubu, ul. Matejki 21, 22-400 Zamość (Biuro Caritas Diecezji – Zamojsko- Lubaczowskiej)
  • telefonicznie pod nr tel.: 512 119 536
  • w środowisku zamieszkania beneficjenta
  • e-mail: [email protected]