LIST DYREKTORA PIESZEJ PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ DO ODCZYTANIA 9 LIPCA

| autor:

​Za zgodą biskupa diecezjalnego Mariana Rojka został przygotowany list, zachęcający do udziału w 41. Pieszej Pielgrzymce Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę, który należy odczytać w parafiach w ramach kazania w niedzielę 9 lipca br.

List dyrektora Pieszej Zamojsko-Lubaczowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.


Umiłowani Siostry i Bracia,

              Ewangelista Mateusz przedstawia nam dzisiaj scenę, w której Syn Boży wysławia Ojca za możliwość poznania Go, za Jego objawienie, czyli darowanie się człowiekowi. Gdy weźmiemy pod uwagę, że chwilę wcześniej Jezus zostaje odrzucony przez swoich w Galilei, to Jego postawa tym bardziej zachwyca i staje się dla nas wymowną lekcją. Ilu z nas w podobnej sytuacji uniosłoby się pychą, zwróciło ku swoim pragnieniom i oczekiwaniom i zapewne wołało do Boga, ale nie w geście uwielbienia, lecz pretensji i prośby o interwencję? Pokora, bo na nią wskazuje Mesjasz, to cecha której nieustannie trzeba nam się uczyć. To ona daje pokój serca i pozwala należeć do ewangelicznych „prostaczków”, którzy doświadczają Bożej potęgi działania.

               Faktem jest, że dzisiejsze Słowo, być może najbardziej celnie opisuje większość z nas tutaj obecnych. Bo kto może o sobie powiedzieć: „ja nie jestem obciążony, zupełnie nie doznaję trudu i wcale nie potrzebuję pokrzepienia czy pomocy”? Mniej oczywiste jest jednak to, dlaczego Jezus w sytuacji, gdy zapewnia nas o pokrzepieniu, dodaje: „weźcie moje jarzmo na siebie”. Przecież to dodatkowy trud! Może jest tak, że my faktycznie dźwigamy bardzo dużo, z wieloma sprawami nie dajemy już sobie rady, mamy wrażenie ciągłego przytłoczenia. Dzieje się tak dlatego, że nosimy nasz trud, nasze jarzmo, nasz ciężar, a nie Boży. Dajmy się dzisiaj prowadzić Słowu, które podpowiada, że jeżeli zaprosimy Jezusa do naszych spraw, gdy oddamy je Bogu, to właśnie poprzez ten gest doznamy Jego błogosławieństwa.

               Gromadzi nas najpiękniejsze ze spotkań – Eucharystia. To tutaj mamy okazję usłyszeć Boże Słowo. Popatrzmy dziś przez Jego pryzmat na 41. Pieszą Zamojsko-Lubaczowską Pielgrzymkę na Jasną Górę. To właśnie na pielgrzymim szlaku z pewnością nie zabraknie okazji do uczenia się pokory, rezygnowania ze swoich pomysłów i oczekiwań. Idziemy tam we wspólnocie braci i sióstr, których potrzeby są równie ważne. W czasie drogi będziemy mogli zmierzyć się z naszym życiowym jarzmem i trudem. Będziemy mogli oddać go Panu Bogu i zanieść przed tron Jego i naszej Mamy.

W tym roku tematem naszego wędrowania na Jasną Górę jest hasło trwającego roku duszpasterskiego: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Słowa te będą nam przypominać niesamowitą prawdę, wielokrotnie powtarzaną przez papieża Franciszka, że Kościół nie jest supermarketem, wspólnotą dla idealnych i „nadających się”, ale szpitalem dla ludzi chorych i potrzebujących lekarza. Chcemy w czasie tych „rekolekcji w drodze” przyjrzeć się roli Kościoła w Bożych planach i zrozumieć dlaczego jest on najlepszą i najpewniejszą drogą do osiągnięcia zbawienia. Chcemy także odkryć tę prawdę, że każdy z nas ma w nim swoje miejsce i zadanie do spełnienia. W rozważaniach nad Chrystusowym Kościołem pomagać nam będzie ojciec duchowny – ks. Mariusz Skakuj.

Wędrówkę ku Jasnej Górze rozpoczniemy 2 sierpnia o godz. 9.00 Mszą świętą w Zamojskiej Katedrze, której będzie przewodniczył biskup diecezjalny Marian Rojek, który później pobłogosławi nas na drogę. Również 2 sierpnia wyruszą pątnicy z Tomaszowa Lubelskiego i Lubaczowa, natomiast pielgrzymi z Biłgoraja dołączą 4 sierpnia. Pielgrzymowanie zakończymy 14 sierpnia. Przed Szczyt Jasnogórski wprowadzi nas biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński.

Zapisy na pielgrzymkę ruszają w niedzielę 23 lipca. Zachęcamy do tego, by zapisać się przed wyruszeniem w drogę. Będzie to można zrobić w kilku parafiach naszej diecezji:

  • w Biłgoraju w parafii pw. św. Marii Magdaleny
  • w Hrubieszowie w parafii pw. Ducha Świętego
  • w Lubaczowie w parafii pw. św. Karola Boromeusza
  • w Tomaszowie Lubelskim w parafii św. Józefa
  • w Zamościu w parafii pw. św. Brata Alberta.

Koszt udziału w tegorocznej pielgrzymce wynosi 250 zł. Cena ta obejmuje transport i ubezpieczenie oraz pakiet pielgrzyma. Jeśli pielgrzymujemy rodzinnie, koszt udziału w pielgrzymce jest niższy. Choć rekomendujemy uczestnictwo w całości pielgrzymki, zachęcamy również, by w miarę własnych możliwości, dołączyć choćby na część trasy. Wtedy zapisów dokonujemy w sekretariacie, który będzie obecny na każdym postoju. 

W tym roku grupę biłgorajską (bł. ks. Jerzego Popiełuszki) poprowadzi ks. Mateusz Januszewski z parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Przewodnikiem grupy hrubieszowskiej (św. Wojciecha) będzie ks. Tomasz Żurawel z parafii Ducha Świętego w Hrubieszowie. Ks. Roman Karpowicz z parafii św. Karola Boromeusza w Lubaczowie będzie przewodnikiem grupy św. Stanisława. Z Tomaszowa Lubelskiego wyruszy grupa św. Józefa pod przewodnictwem ks. Marcina Serafina z parafii pw. św. Józefa, a grupę zamojską (św. Tomasza) poprowadzi ks. Andrzej Wąsek z parafii św. Michała Archanioła w Zamościu.

Jak zawsze pielgrzymować będzie z nami także grupa św. Jana Pawła II, czyli grupa pielgrzymów duchowych. Ich modlitewne wsparcie i ponoszone cierpienie jest nieocenione dla tych pątników, którzy są fizycznie obecni na szlaku. Intencje pielgrzymów duchowych każdego dnia są polecane w modlitwie podczas drogi oraz zanoszone na Jasną Górę. Swoje intencje duchowi pielgrzymi mogą podawać telefonicznie lub przez SMS na numer, który znajduje się na plakacie pielgrzymki oraz na stronie internetowej www.pielgrzymka.info. Tym, którzy zostaną w domu, a zechcą łączyć się duchowo z pątnikami, służyć będzie Studio Pielgrzymkowe w Katolickim Radiu Zamość. Będzie w nim można usłyszeć codzienne konferencje ojca duchownego, relacje z trasy pielgrzymki, a także uczestniczyć w codziennej transmisji Mszy św. i Apelu Jasnogórskiego. Zapraszamy, by szczegółów szukać na stronie internetowej pielgrzymki oraz na stronie i na antenie Katolickiego Radia Zamość.

Reprezentując Kościół naszej diecezji, pójdziemy razem, w pięciu grupach, niosąc w sercach intencje własne oraz pielgrzymów duchowych. Chcemy przed obrazem Pani Jasnogórskiej wypraszać wszystkie potrzebne łaski dla nas samych, naszych rodzin, parafii, diecezji, ojczyzny i świata. Ufam, że wielu z nas usłyszy i pozytywnie odpowie na zachętę do dosłownego wstania z kanapy, wzięcia wygodnych butów i pójścia w stronę Częstochowy – we wspólnocie Kościoła, którego może nie zawsze rozumiemy, ale który z pewnością wszyscy kochamy.

Wierzę, że te rekolekcje w drodze przyniosą trwałe owoce w naszych sercach. Niech nam w tym dopomaga Najświętsza Maryja Panna, którą także czcimy jako Matkę Kościoła. Serdecznie zapraszam do wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę.


Ks. Marek Mazurek
Dyrektor Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę

LIST DO POBRANIA_PDF
LIST DO POBRANIA_WORD