Kościół a samobójstwo. Jak rozpoznać i pomagać? Szkolenie online

| autor:

​Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinary dla kapłanów, sióstr i braci zakonnych, katechetów oraz liderów wspólnot katolickich poświęcone pomocy osobom w kryzysie samobójczym oraz rodzinom pogrążonym w żałobie po stracie samobójczej.

W pierwszej części zostaną przestawione m.in. informacje związane ze zjawiskiem zachowań samobójczych w Polsce i na świecie, nauczanie Kościoła Katolickiego, pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysie i rola duchownych w procesie pomocowym, a także praktyczne wskazówki dla duszpasterzy w kontakcie z osobą w kryzysie i rodziną po stracie.

Druga część jest kontynuacją treści przedstawionych w cz. I. W programie m.in.: pierwszy kontakt z rodziną po stracie samobójczej, towarzyszenie i pomoc, jak przygotować uroczystość pogrzebową, rola wspólnoty (w tym wspólnoty parafialnej) w procesie przeżywania żałoby oraz praktyczne wskazówki homiletyczne (jak mówić, aby pomagać i nie szkodzić).

W trakcie spotkania zostaną omówione następujące kwestie:

  • Jaka jest rola duchownych oraz liderów wspólnot w procesie pomocy osobom w kryzysie samobójczym?
  • Jak rozpoznać kryzys, jak rozmawiać i jak pomóc?
  • Czy są słowa, które mogą zaszkodzić?
  • Jak ma postąpić kapłan, gdy do spowiedzi przychodzi osoba zagrożona próbą samobójczą? 

W trakcie spotkania będzie czas na pytania i odpowiedzi.

x

Część 1

Temat: Kryzys samobójczy. Jak rozpoznać i pomóc?

20 czerwca (wtorek), godz. 19.30

Zapisz się
x

Część 2

Temat: Strata samobójcza. Rola duchownych w towarzyszeniu w żałobie.

22 czerwca (czwartek), godz. 19.30

Zapisz się

ks Tomasz Trzaska – Kapłan diecezji łomżyńskiej, suicydolog i dziennikarz. Od 2018 r. związany z działaniem platformy edukacyjno-pomocowej „Życie warte jest rozmowy”, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W latach 2011-2019 kierował zespołem redakcyjnym Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup w Łomży. W tych latach był liderem działającym w obszarze profilaktyki rówieśniczej, w ramach programu KGP „Profilaktyka a Ty”. W latach 2006-2009 członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży. Prowadzi szkolenia z zakresu pomocy osobom w kryzysie i postwencji skierowane do rodziców, pedagogów i duchownych. Edukuje dziennikarzy w zakresie informowania o działaniach samobójczych. Jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz kapelanem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.