Konkurs wiedzy na temat przesłania ekologicznego Jana Pawła II

| autor:

Organizatorem Konkursu jest Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława BM w Górecku Kościelnym. 

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu:  ks. Jakub Bubiłek, adres email: [email protected] tel. 883093107 Termin:

20 maja 2023 r. godz. 13.00
Miejsce:
Górecko Kościelne 11
23-460 Józefów


Cele konkursu:

1. Celem konkursu jest przybliżenie osoby Jana Pawła II i jego nauk w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz wpływu jego działalności i głoszonych nauk na życie wszystkich narodów.

2. Pogłębienie wiedzy na temat nauczania ekologicznego Jana Pawła II.

3. Rozwijanie i wzmacnianie aktywności dziecka w środowisku rodzinnym,

lokalnym.

4. Propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią Papieża.

5. Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy w grupie.

6. Zaprezentowanie Jana Pawła jako autorytetu moralnego współczesnego świata.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów  z województwa Lubelskiego.

Kategoria I: uczniowie ze szkoły podstawowej od IV do VI klasy

Kategoria II: uczniowie ze szkoły podstawowej od VII do VIII klasy  

Kategoria III: uczniowie szkół średnich 

Zakres wymagań: 

Forma przeprowadzenia konkursu: 

Konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej z pytaniami otwartymi oraz z pytaniami zamkniętymi „a” „b” „c” „d”.

Nagrody w poszczególnych kategoriach:

I miejsce: dron 

II miejsce: gogle VR 

III miejsce: smartwatch

Wyróżnienia: powerbanki i gry planszowe. 

Informacje ogólne: 

Organizator zastrzega sobie możliwość powołania komisji sprawdzającej. 

Uczestnicy zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wypełnienie pracy konkursowej. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii wynikających z niniejszego Regulaminu.

Konkurs jest organizowany przy wsparciu NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie. 

ks. Jarosław Kędra