4. Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę - 21 maja 2023

| autor:

21 maja odbędzie się 4. Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Hasłem pielgrzymki są słowa „Odwagi! Nie bójcie się!". Zachęcamy do organizowania wyjazdów z parafii.

W czasach pełnych niepokoju i przemocy, w których cywilizacja śmierci zdaje się górować nad cywilizacją życia i miłości, to wezwanie i jednocześnie zapewnienie jest nam szczególnie potrzebne.

Dla wierzących kobiet najpiękniejszym symbolem odwagi jest Matka Jezusa – Maryja, która z miłości do Boga i człowieka zgodziła się na realizację w swoim życiu Bożego planu zbawienia. Jak pisał św. Jan Paweł II „Maryja jawi się nam jako przykład odważnej nadziei i czynnej miłości: kroczyła Ona w nadziei, z uległą gotowością (…) przeżywała miłość przyjmując wszystkie jej wymogi, włącznie z najpełniejszym darem i największą ofiarą. Wierni Jej przykładowi winniśmy również pozostawać mocni nadzieją (…)”.

Z wdzięczności, za obecność Matki Pana w polskim Narodzie, w 1982 r. kobiety złożyły na Jasnej Górze swój dar – kielich mszalny, zwany „Kielichem Życia i Przemiany”. Umieszczono na nim postaci czterech wielkich Polek, wśród których jest sługa Boża Stanisława Leszczyńska, położna z Auschwitz. W tym roku, obok Maryi, chcemy uczynić ją przewodniczką dla wszystkich kobiet. Ta niezwykła Polka, wpatrzona w Jezusa i Maryję odważnie stawiała granice złu, ratując nowe życie. Przyjmując porody w obozie koncentracyjnym, z ogromną determinacją służyła matkom przywracając im godność i człowieczeństwo. Swoją postawą głosiła orędzie życia, miłości i nadziei. Jednocześnie jak Maryja, była człowiekiem modlitwy i zawierzenia. Swoją siłę czerpała z życia sakramentami. Odwaga w naśladowaniu Jezusa w trosce o najsłabszych i bezbronnych oraz poniżonych była owocami jej relacji z Bogiem stwórcą i dawcą życia. Dlatego chcemy razem z nią prosić Maryję przed Jej cudownym wizerunkiem, aby uczyła współczesne kobiety wierności i odwagi kroczenia za Jezusem oraz dawania o Nim świadectwa.

W imieniu własnym oraz Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet i organizatorów: Archidiecezji Łódzkiej i Diecezji Łowickiej pragnę serdecznie zaprosić wszystkie kobiety z diecezji, w której pełni Ksiądz posługę diecezjalnego duszpasterza kobiet, na to niezwykłe spotkanie pełne mocy i modlitwy. Zależy mi, aby moje serdeczne zaproszenie dotarło do wszystkich kobiet zrzeszonych w różnych grupach, wspólnotach, stowarzyszeniach i fundacjach działających w ramach struktur kościelnych. Proszę o przekazanie informacji o tej pielgrzymce wszystkim parafiom w Księdza diecezji. Plakat i krótkie ogłoszenie proszę umieścić na stronie kurii diecezjalnej, portalach społecznościowych i stronach www, którymi

posługuje się diecezja oraz media diecezjalne. Panie, które osobiście nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu, proszę poinformować o możliwości pielgrzymowania duchowego za pośrednictwem kanału YouTube Sanktuarium Jasnogórskiego, strony internetowej Episkopatu Polski oraz strony internetowej i profilu Fb projektu „KierunekNiebo.pl”.

Chciałbym, abyśmy wspólnie – kapłani i kobiety – gromadząc się przy naszej Matce i Królowej wraz ze Sługą Bożą Stanisławą Leszczyńską, wypraszali u Bożego Syna dla wszystkich kobiet łaskę takiej odwagi, jaką miała położna z Auschwitz.

 

Program pielgrzymki:

godz. 12.00 - Modlitwa Anioł Pański i wprowadzenie (sala o. Augustyna Kordeckiego) godz. 12.10 - Konferencja: Odwaga codzienności – o. Tomasz Nowak OP

godz. 13.00 - Potrzeba formacji - s. Anna Maria Pudełko AP

godz. 13.15 - Stanisława Leszczyńska - wzór dla nas - Agnieszka Napiórkowska

godz. 14.00 - Msza św. z aktem zawierzenia kobiet Matce Bożej (Kaplica Cudownego Obrazu) godz. 16.15 - Modlitwa Różańcowa

 

 bp Wiesław Szlachetka

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet wraz z Krajową Radą ds. Duszpasterstwa Kobiet