„Aktywni i samodzielni!”

| autor:

PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY AKTYWNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH realizowany przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

pn. „Aktywni i samodzielni!”

Zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej serdecznie zaprasza 20 osób niepełnosprawnych z powiatu tomaszowskiego i zamojskiego do udziału w projekcie pn. „Aktywni i samodzielni!” realizowanym w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.


Warunki udziału w projekcie:

  • miejsce zamieszkania - powiat tomaszowski lub zamojski
  • osoby niepełnosprawne od 18 r. życia, posiadające - orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów (wzrok, słuch).


W ramach projektu zapewniamy:

  • INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA tj.zaplanowanie procesu wsparcia i udzielenie pomocy w procesie usamodzielniania
  • USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ mające na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie do podejmowania aktywności społecznej
  • WSPARCIE COACHINGOWE zwiększające m.in. motywację do samodzielnego podejmowania decyzji życiowych i zwiększenie pewności siebie przy podejmowaniu działań i planowaniu przyszłości.

 

WEŹ UDZIAŁ W NASZYM PROJEKCIE, BĄDŹ AKTYWNY I SAMODZIELNY

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Biuro projektu: ul. Matejki 21, 22-400 Zamość

E-mail: [email protected]

Tel. 84 639 96 03 (w godzinach: 1200- 1500)