Wielki Post z Ordynariatem Polowym - teksty Drogi Krzyżowej

| autor:

​ Ordynariat Polowy we współpracy z Portalem Stacja7 przygotował materiały duszpasterskie na Wielki Post.

1) REKOLEKCJE "CZAS WALKI"

Rekolekcje zostały nagrane na terenie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wybór tytułu i miejsca jest nieprzypadkowy - mają służyć zachęceniu do walki: tej duchowej, o lepszą wersję samego siebie i o poprawę relacji z Bogiem i bliźnimi. 

Rekolekcje głosi ks. mjr Maksymilian Jezierski, kapelan i duszpasterz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Podejmuje temat najważniejszych antagonizmów, z którymi się zmagamy: życia i śmierci, miłości i nienawiści, przebaczenia i gniewu, pokory i pychy, odwagi i tchórzostwa, pokoju i wojny. Każdy z ośmiu odcinków kończy się konkretnym zadaniem do wykonania.

Rekolekcje będą publikowane co tydzień w środę, począwszy od Środy Popielcowej, a w Wielkim Tygodniu dwukrotnie, w poniedziałek i środę.

ZOBACZ WIĘCEJ


2) DROGA KRZYŻOWA "PODNIEŚ SIĘ"

Przejmujące rozważania Drogi Krzyżowej zatytułowanej „Podnieś się” napisali żołnierze, kapelani wojskowi, weterani wojskowych misji zagranicznych oraz funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji. Czternastu autorów poszczególnych stacje Drogi Krzyżowej, ukazują na przykładach z własnego życia, co to znaczy podnieść się z najbardziej beznadziejnych sytuacji: rozpadu małżeństwa, śmierci najbliższej osoby, spotkań z nieodwracalnie okaleczonymi ofiarami wojny.

ZOBACZ WIĘCEJ