Zaproszenie na spotkanie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

| autor:

​Zarząd Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zaprasza Przedstawicieli Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 25 luty 2023r. o godzinie 10.00.

Miejsce Zebrania - sala dziekańska w budynku Kurii Diecezjalnej, Zamość ul. Jana Zamoyskiego 1.


Moderator RRiSK
Ks.Julian Brzezicki            

Asystent Kościelny RRiSK
Ks.Leszek Boryło