Zbiórka na pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji

| autor:

/OGUZ YETER /AFP
Zbiórka na pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

Na prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp. Stanisława Gądeckiego we wszystkich parafiach w Polsce, w niedzielę, 12 lutego 2023 r. zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek, jako pomoc dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.

 

Księża Proboszczowie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej po przeprowadzeniu zbiórki proszeni są o dokonanie wpłat na konto Kurii diecezjalnej w Zamościu

Bank PEKAO SA II O/ Zamość: 84 1240 2005 1111 0000 1764 4468 z dopiskiem: „TURCJA”  lub bezpośrednio w kasie kurii.  

Zebrane środki zostaną przekazane poszkodowanym za pośrednictwem Caritas Polska.

 

Jednocześnie Ks. Abp Stanisław Gądecki prosi, aby w niedzielę 12 lutego na wszystkich Mszach św. odprawianych w Polsce, dołączyć do modlitwy wiernych specjalne wezwanie:

„Niech dobry Bóg ma w swojej opiece ofiary tej tragedii. Niech zmarłych obdarzy życiem wiecznym, a tym, którzy ocaleli, da nadzieję i duchowe umocnienie”.