Podsumowanie Kolędowania Misyjnego w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

| autor:

Drodzy Katecheci i Animatorzy!


Zakończyliśmy kolędowanie misyjne z myślą o dzieciach w Papui Nowej Gwinei.
Zwieńczeniem tego trudu kolędowania misyjnego będzie wspólne świętowanie Misyjnych Grup Kolędowych. Na to spotkanie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z opiekunami i rodzicami, które odbędzie się w piątek 3 lutego 2023 r. w parafii pw. MB Szkaplerzneji Św. Dominika w Łabuniach. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 uroczystą
Eucharystią pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Rojka.
W trakcie spotkania będzie możliwość zaprezentowania grup misyjnych i kolędników.

Prosimy opiekunów o zgłaszanie grup do ks. Andrzeja Łuszcza w terminie do dnia 02 lutego 2023 r. SMS pod nr telefonu 505088098. Poniżej można pobrać kartę zgłoszeniową uczestników.

Wszystkich chętnych i kolędników zapraszamy do udziału w naszym dorocznym spotkaniu misyjnym.

PROGRAM:
Słowo powitania księdza dyrektora Andrzeja Łuszcza i prezentacje kolędników;

11.00 – Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp Mariana Rojka;

- przypomnienie jasełek misyjnych;

- wręczenie pamiątek dla każdego obecnego koła misyjnego;

- wspólne ognisko, agapa, kulig jeśli warunki na to pozwolą.


KARTA ZGŁOSZENIOWA


Z darem modlitwy
Dyrektor Dzieł Misyjnych Diecezji

Zamojsko-Lubaczowskiej

ks. dr Andrzej Łuszcz