„Razem dla Ukrainy”

| autor:

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej od samego początku wojny zaangażowana jest w niesienie pomocy ludności Ukraińskiej. Pomoc otrzymują uchodźcy przybywający do Polski i szukający tutaj schronienia na czas wojny, jak również ludność Ukraińska, która pozostała na terytorium objętym działaniami wojennymi.

W nowym roku nasze możliwości zwiększają się! Caritas Diecezji Zamojsko–Lubaczowskiej rozpoczyna realizację projektu pt. „Razem dla Ukrainy”, który trwa od 02.01.2023 r do 02.05.2023 r. Celem projektu jest pomoc mieszkańcom Ukrainy przebywającym na terytorium okupowanego kraju, gównie kobietom, dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym. Jest to pomoc polegająca na zapewnieniu im lepszego dostępu do art. spożywczych, higienicznych, odzieży i innych rzeczy niezbędnych do funkcjonowania i zaspokojenia podstawowych potrzeb, a co za tym idzie do poprawy warunków życia  w miejscach ich zamieszkania.

Partnerem w realizacji projektu jest Fundacja PZU.

Dziękujemy serdecznie za udzielone wsparcie!