Pomoc humanitarna dla Bachmutu na Ukrainie

| autor:

Dzięki udziałowi Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w projekcie Paczka dla Ukrainy dary pomocy humanitarnej trafiły do Bachmutu.

Dary zostały przetransportowane na teren Ukrainy przez wolontariuszy na czele z księdzem Marcinem Jakubiakiem Dyrektorem Caritas Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej