Zmarł o. Wiesław Murawiec OFM (l. 87) - pochodzący z par. Mokrelipie

| autor:

Dziś nad ranem (7 stycznia) w Infirmerii św. Szymona w Kalwarii Zebrzydowskiej zmarł o. Wiesław Murawiec – doktor habilitowany historii Kościoła, emerytowany profesor UPJP2 w Krakowie i naszego WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej.

O. dr hab. Wiesław Franciszek Murawiec urodził się 27 października 1935 r. w Mokremlipiu k. Radecznicy (Woj. Lubelskie; Diec. Zamojsko-Lubaczowska) jako syn Stanisława i Tekli z d. Wyłupek. Został ochrzczony w Parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu 29 października 1935 r. Tam również przyjął sakrament bierzmowania dnia 13 czerwca 1946 r. przez posługę ówczesnego biskupa lubelskiego – bpa Stefana Wyszyńskiego. W latach 1947-1950 uczęszczał do Prywatnego Gimnazjum OO. Bernardynów w Radecznicy. Do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Bernardynów) wstąpił dnia 28 października 1950 r. Pierwszą profesję złożył 29 października 1951 r. a profesję uroczystą złożył dnia 17 marca 1957 r. Święcenia prezbiteratu przyjął dnia 3 maja 1959 r. z rąk ówczesnego biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej, bpa Karola Wojtyły.

Pełnił funkcje w następujących miejscach:

1959-61 LEŻAJSK – katecheta, kaznodzieja, spowiednik, opiekun ministrantów i scholi,
1961-65 KOŁO – rekolekcjonista, spowiednik, kaznodzieja, kapelan szpitala i domu opieki,
1965-72 WARSZAWA – studia specjalistyczne z historii Kościoła na Akademii Teologii Katolickiej oraz studia z duchowości na Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego: 1968 – uzyskanie tytułu magistra teologii na ATK,  1972 – uzyskanie tytułu doktora teologii na ATK,
1972-2019
KRAKÓW:
1972-2010 – wykładowca historii Kościoła w WSD w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, początkowo również wykładowca patrologii,
1978-82 – Rektor WSD, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Teologicznego,
1980-92 – wykładowca historii Kościoła, historii zakonów mendykanckich oraz wstępu do badań historycznych na PAT,
1983-92 – adiunkt przy katedrze Historii Nowożytnej na Wydziale Historii Kościoła PAT,
1986-2011 – dyrektor Archiwum Prowincji,
1990-96 – wicedyrektor wydawnictwa „Calvarianum”,
1990-2010 – przewodniczący Komisji Archiwalno-Bibliotecznej,
1991 – uzyskanie tytułu doktora habilitowanego na PAT, 1991-94 – Prodziekan Wydziału Historii Kościoła PAT, Kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki,
1992 – uzyskanie tytułu docenta na PAT,
1993-2011 – Wicepostulator Prowincji (przygotowanie procesów kanonizacyjnych św. Jana z Dukli, św. Szymona z Lipnicy i bł. Władysława z Gielniowa oraz procesu beatyfikacyjnego bł. A. Pankiewicza),
1996-2007 – członek Komisji Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa,
2010-19 – spowiednik,
2019-23
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (Infirmeria) – rekonwalescent.

Był promotorem 39 magistrów i 1 doktora. Ponadto był autorem 4 recenzji prac doktorskich oraz ok. 20 magisterskich i licencjackich. W swoim dorobku naukowym ma ponad 400 publikacji (książek i artykułów).

W 2019 r. obchodził jubileusz 60-lecia życia kapłańskiego, natomiast w 2021 r. 70-lecia życia zakonnego.

Przeżył 87 lat, w tym w Zakonie 71 lat, w kapłaństwie 63 lata.

Pogrzeb śp. o. Wiesława odbędzie się dnia 9 stycznia (poniedziałek) w Radecznicy w następującym porządku:
godz. 12:30 – Różaniec,
godz. 13:00 – Msza św. pogrzebowa, po niej złożenie trumny do zakonnego grobowca.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!