DANE STATYSTYCZNE PARAFII ZA ROK 2022

| autor:

Dane Księża Proboszczowie przekazują Księżom Dziekanom, którzy po zrobieniu szczegółowego zestawienia z całego dekanatu powinni dostarczyć je do 19 stycznia 2023 r. do Kurii diecezjalnej w Zamościu.

Formularz dla Księży Proboszczów
parafia_2022.doc

Formularz dla Księży Dziekanów
dekanat_2022.doc