Informacja dla kapłanów diecezji zamojsko-lubaczowskiej

| autor:

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO ŚMIERCI PAPIEŻA SENIORA, BENEDYKTA XVI

Z wielkim smutkiem, ale jednocześnie z głęboką wiarą oraz nadzieją życia wiecznego przyjęliśmy wiadomość o przejściu do Domu Ojca umiłowanego Benedykta XVI, papieża seniora, którego sprawował urząd następcy świętego Piotra w latach 2005-2013. Wraz z całym Kościołem, który jest w Polsce modlimy się o życie wieczne dla zmarłego oraz dziękujemy za jego oddane Bogu i ludziom życie oraz wybitny pontyfikat, którymi Stwórca obdarzył Kościół powszechny.

Dlatego właśnie w Świątyni Opatrzności Bożej dnia 7 stycznia 2023 roku o godz. 12:00 – pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce – będziemy celebrować Mszę Świętą z udziałem polskiego episkopatu, duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

Ponadto, proszę księży, aby po pogrzebie papieża-seniora tj. 5 stycznia 2023 odprawili Mszę św. żałobną w jego intencji we wszystkich kościołach parafialnych w Polsce.

span>roszę również księży biskupów, aby najbliższych dniach w kościołach katedralnych odprawili Mszę św. dziękczynną całej diecezji w intencji Benedykta XVI. Zmarłego powierzajmy Bożemu Miłosierdziu. Niech odpoczywa w pokoju!

Poznań, 31 grudnia 2022 r.

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 


Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek wyraża zgodę Kapłanom naszej diecezji na odprawienie drugiej Mszy św. w dniu 5 stycznia br. w intencji śp. papieża-seniora Benedykta XVI.    

 KOMUNIKAT KOMISJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

 

Na okoliczność sprawowania Mszy Świętej w intencji zmarłego emerytowanego Biskupa Rzymu Benedykta XVI, należy skorzystać (o ile pozwala na to kalendarz liturgiczny) z formularza mszalnego Za zmarłego papieża (n. 15-17, Mszał rzymski, s. 221’-223’). Antyfony należy zaczerpnąć z formularza Za zmarłych, oraz zastosować Prefację o zmarłych (n. 86-90). Liturgię sprawujemy w szatach koloru fioletowego.

 

+ Piotr GREGER
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski

Bielsko-Biała, dnia 31 grudnia 2022 r.