IX Orszak Trzech Króli w Zamościu - 6 stycznia 2023 r.

| autor:


Słowo do wszystkich uczestników Orszaku Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r. w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Orszak Trzech Króli, który w naszej Ojczyźnie przyjął formę współczesnych jasełek, realizujących się 6 stycznia, (w Zamościu w tym 2023 roku będzie to już po raz dziewiąty) w naszych wspólnotach parafialnych, wioskach i miastach, również w licznych miejscach zamojsko-lubaczowskiej diecezji począwszy od hetmańskiego grodu, angażuje wielu chętnych, niezależnie od wieku i życiowego stanu. Na nowo wracamy do tradycyjnych kolędników, do wspólnego śpiewu kolęd i pastorałek, do prezentacji ewangelicznych scen nawiązujących do treści oraz przesłania Dobrej Nowiny Bożego Narodzenia. Niech na nowo wybrzmi w treści Bożonarodzeniowego śpiewu radość z tego, iż narodził się nam w Betlejem z Dziewicy Maryi Zbawiciel Chrystus Jezus.

Do każdego wiernego i do ludzi dobrej woli, kieruję zaproszenie by włączyć się w to szczególne przeżywanie Uroczystości Objawienia Pańskiego, najpierw poprzez uczestnictwo we Mszy św. (w Zamościu będzie to w parafii św. Michała Archanioła o godz. 10.30), a następnie zjednoczyć się z orszakową rodziną i idąc za gwiazdą jaka nas poprowadzi, wraz z Trzema Królami, pasterzami oraz chórami Aniołów, pokłonić się Miłości Maleńkiej, Panu Jezusowi, czekającemu na nas w ubogiej stajence. A obok Niego Maryja, Matka Jego i św. Józef oraz miejsce dla każdego z nas.

Zachęcam do czynnego zaangażowania się w to religijne przeżycie a osoby, które nie będą mogły bezpośrednio uczestniczyć w takich wydarzeniach mają możliwość włączyć się duchowo w owo kolędowanie poprzez transmisję Katolickiego Radia Zamość, prowadzoną z tych wydarzeń w biskupim mieście. Będą rozprowadzane symboliczne korony dla uczestników i śpiewniki kolędowe, aby udział wiernych był czynny oraz by pięknie wybrzmiewało echo naszych polskich kolęd. To jest także troską Organizatorów „Orszaków Trzech Króli” aby rozpowszechniać, ożywiać i podtrzymywać piękną polską tradycję śpiewania kolęd.

Hasło tegorocznego Orszaku 2023 roku to słowa: „Niechaj prowadzi nas gwiazda”, nawiązujące do obchodów Roku Mikołaja Kopernika – obserwatora nieba. To na niebie Trzej Królowie zobaczyli betlejemską gwiazdę, która zaprowadziła ich do Bożego Dziecięcia. Również i my wpatrzeni w Nowonarodzonego Bożego Syna mobilizujmy się do dziękczynienia za wszystko, co otrzymujemy: za życie, wiarę, wolność, rodzinę i pokój, który tym mocniej sobie doceniamy uczestnicząc poprzez dar serca tylu Polaków w dramacie wojny naszych sąsiadów z Ukrainy. A wdzięczność to zawsze szlachetna cnota, poszukiwana i przynosząca ludziom szczęśliwość, bo takie osoby dobrze wiedzą, iż to co mają, to jest dar od Boga i drugiego człowieka.

Życzę by Orszak Trzech Króli jeszcze mocniej wiązał nas wszystkich z chrześcijańskimi wartościami, z katolicką wiarą, z polską tradycją, która wpisuje się w naszą narodową tożsamość, z jakiej niech każdy Polak będzie dumny. Niech ożywi w nas ewangeliczne wydarzenia z Betlejem sprzed 2000 lat, o narodzeniu Jezusa Chrystusa i o Świętej Rodzinie: Jezusie, Maryi i Józefie, o tych, co Józefa z Maryją spodziewającą się Dziecięcia nie przyjęli pod swój dach, o zwykłych pasterzach co wyruszają do szopki, o chórach Aniołów głoszących chwałę Bogu, o wędrówce Trzech Króli, oraz o Herodzie, który z obawy o władzę był gotowy zabić nawet Bożą Dziecinę.

Niech tegoroczny Orszak Trzech Króli ożywi naszą wiarę, zbliży nas do Boga i doda odwagi do wyraźnego świadectwa o Jezusie Chrystusie w środowiskach naszego codziennego życia. To wydarzenie będzie także czynnikiem wiążącym nas we wspólnotę ludzi broniących wartości chrześcijańskich, niech wydobędzie nas z naszych lęków i obaw, zaangażuje całe rodziny: dziadków, rodziców i dzieci do kolędowania, stanie się wydarzeniem ewangelizacyjnym, pozwoli nam duchowo się rozwijać, za wzorem Trzech Królów odnaleźć Chrystusa w żłóbku i przed Nim się pokłonić.


Z serca błogosławię

 

†  Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski  


Zamość, 25 listopada 2022 r.