Dyspensa – 11 listopada 2022 r.

| autor:

Stosownie do decyzji Konferencji Episkopatu Polski podjętej na 393. Zebraniu Plenarnym KEP, które odbyło się w Kamieniu Śląskim w dniach 11-12 października 2022 r., Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w dniu 11 listopada 2022 r. zgodnie z kan. 87 oraz 1250 i 12512 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Dyspensa dotyczy wszystkich diecezjan i innych osób przebywających w tym dniu na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Jednocześnie Ksiądz Biskup zachęca do podjęcia dobrowolnych czynów miłosierdzia.