Studiuj Prawo w Akademii Zamojskiej

| autor:

Rekrutacja na pierwszy rok stacjonarnych studiów prawniczych w roku akademickim 2022/2023 r. rozpoczęta! Zapisz się i zostań prawnikiem!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Nauki w Akademii Zamojskiej od 1 października w roku akademickim 2022/2023 r. możliwe będzie stacjonarne kształcenie na kierunku prawo na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie studiów było poprzedzone wydaniem opinii przez Polską Komisję Akredytacyjną, która wyraziła pozytywną opinię, że studia mają związek ze strategią uczelni oraz spełnione są warunki ich prowadzenia.

- „To bardzo ważny moment dla Akademii Zamojskiej, jak i naszej społeczności, ponieważ po raz pierwszy będą prowadzone w Zamościu jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku prawo. Mam pełną świadomość, że stworzenie możliwości uzyskania dyplomu studiów prawniczych dla wielu osób często nieosiągalnego chociażby z przyczyn rodzinnych lub ekonomicznych w innym ośrodku akademickim oddalonym o wiele kilometrów od Zamościa, może przyczynić się do podjęcia studiów na tym kierunku i wykonywania wymarzonego zawodu prawnika. W związku z tym Akademia Zamojska serdecznie zaprasza osoby zainteresowane oraz młodzież Zamościa, jak i całego regionu do podjęcia stacjonarnych studiów prawniczych na tym prestiżowym kierunku, «u siebie», blisko i nieodpłatnie” – mówi Rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ 

Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo - profil praktyczny pozwolą uzyskać wszechstronne wykształcenie przydatne w pracy w wielu zawodach oraz umożliwią ubieganie się o przyjęcie na aplikacje prawnicze. W trakcie studiów student zyskuje kompleksową wiedzę o obowiązujących przepisach, umiejętności ich interpretacji, stosowania prawa oraz posługiwania się językiem prawniczym.

Program studiów skonstruowano w oparciu o przeprowadzone konsultacje z interesariuszami społecznymi w korelacji z potrzebami rynku. Studia stwarzają możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności podczas praktyk w sądach powszechnych, prokuraturze, kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych, kancelariach notarialnych, kancelariach komorniczych oraz organach administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające przyłączenie się do grup specjalistów w wybranych gałęziach prawa, a także uzyskają wiedzę w zakresie udziału w różnym charakterze w procesie sądowym, w tym praktyczne umiejętności zachowania się na sali sądowej oraz sporządzania różnych pism procesowych.

Planując obsadę kadrową Akademia Zamojska zaprosiła do współpracy praktyków, znamienitych fachowców, także z innych dużych miast akademickich, których doświadczenie zawodowe potwierdza szansę na sukces. Zajęcia poprowadzą m.in. adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, wybitni urzędnicy.

Wszystkich zainteresowanych studiami prawniczymi w Akademii Zamojskiej Rektor Akademii zaprasza na spotkanie z kadrą i wykładowcami w dniu 30 lipca br. (sobota) o godz. 16.00 w Sali Senatu Akademii ul. Pereca 2, parter. Będzie możliwość rozmowy o zaletach studiowania prawa, perspektywach pracy w zawodzie prawniczym, poznania uczelni. Więcej informacji na stronie uczelni www.akademiazamojska.edu.pl.

Niech dobre wykształcenie naszej młodzieży będzie ambicją nas wszystkich!

 

Mat. Akademia Zamojska