XVI pielgrzymka z Dynisk do Uhnowa na Ukrainie

| autor:

Sobota, 11 czerwca 2022 r.

O  pokój Panie nasz, błagamy Cię

XVI  pielgrzymka z  Dynisk do  Uhnowa na Ukrainie

Sobota, 11 czerwca 2022 r.

 

P R O G R A M

-   Godz. 9.00 – początek odprawy granicznej na Ulikowie

-  Godz. 11.00 – powitanie pielgrzymów przez władze samorządowe  Uhnowa  i  Bełza  na moście (rzeka Sołokija).

-  Godz. 12.00 – okolicznościowy koncert w kościele w Uhnowie w wykonaniu dzieci i młodzieży z miejscowej szkoły.

- Godz. 12.30 – Msza  św. w intencji pokoju na Ukrainie pod przewodnictwem O. Jana  Wesalskiego, franciszkanina, proboszcza parafii pw. św. Józefa w Rawie Ruskiej z udziałem mieszkańców Uhnowa. (Liturgia Mszy św. sprawowana będzie w języku polskim i ukraińskim )

- Godz. 14.00  - Modlitwa ekumeniczna za zmarłych spoczywających na uhnowskim  cmentarzu i za poległych na wojnie.

Warunkiem przekroczenia granicy jest posiadanie ważnego  paszportu.

 

Zapraszają  Organizatorzy: Parafia pw. św. Antoniego w Dyniskach, Urząd Gminy w Ulhówku.