Krzyże dla bierzmowanych jako pomoc misjonarzom

| autor:

W imieniu Papieskich Dzieł Misyjnych zwracam się z serdeczną prośbą do Czcigodnych Księży i Katechetów przygotowujących młodzież do bierzmowania o pomoc w promocji i zakupie krzyży.

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła zachęca bierzmowanych, aby włączyli się w pomoc dla powołanych na terenach misyjnych. Będzie ona wyrazem ich wdzięczności za dary Ducha Świętego. PDPA przygotowało dla nich specjalny krzyżyk – pamiątkę bierzmowania. Ma on na co dzień przypominać młodym katolikom, że dojrzałość chrześcijańska jest jednocześnie odpowiedzialnością za głoszenie Ewangelii.

Krzyż z postacią Chrystusa, wykonany jest z metalu w kolorze srebrnym, ma długość 8,5 cm i szerokość 6,5 cm. Na przecięciu ramion znajduje się kula ziemska, a na odwrocie, na poprzecznej belce napis „Idźcie i głoście”. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wsparcie seminariów duchownych i nowicjatów na terenach misyjnych.

Zamówienia można składać telefonicznie lub e-mailowo:

Papieskie Dzieła Misyjne tel. 22 8382944 lub  [email protected].

Gdyby były jakieś dodatkowe pytania, służę pomocą.


Z darem modlitwy i wyrazami szacunku 

ks. dr Andrzej Łuszcz
Dyrektor Dzieł Misyjnych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej