Turniej LSO w Piłce Nożnej

| autor:

Króluj nam Chryste!


Planowane zawody w piłce nożnej dla Liturgicznej Służby Ołtarza naszej diecezji zamojsko-lubaczowskiej odbędą się w Zamościu na obiektach OSiR 11 czerwca o godz. 10:00 (kategoria ministrant) i 18 czerwca o godz. 10:00 (lektor młodszy i lektor starszy). Lista zgłoszonych drużyn, podział na grupy i wstępny grafik rozgrywek poniżej.

 

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Zamojsko-LubaczowskiejKATEGORIA MINISTRANT

 

1. Rozgrywki na hali OSiR w Zamościu 11 czerwca od godz. 10:00.  

2. Czas gry: 1 x 15 minut  

3. Podział na grupy:

 

GRUPA ,,A’’:                               

RACHANIE                             

KROWICA                                

ŁABUNIE I                               

BIŁGORAJ - CHRYSTUSA KRÓLA 

 

GRUPA ,,B’’

ŁABUNIE II

KRZESZÓW

GÓRECKO KOŚCIELNE

WOŻUCZYN

 

4.  Harmonogram rozgrywek:

 

A    RACHANIE – KROWICA              ……….    ………

 

A    ŁABUNIE I – BIŁGORAJ              ………..    ………

 

B    ŁABUNIE II – KRZESZÓW          ………..    ……….

 

B    GÓRECKO – WOŻUCZYN           ………..    ……….

 

A    RACHANIE – ŁABUNIE I             ………..    ……….

 

A    KROWICA – BIŁGORAJ               ………..     ……….

 

B    ŁABUNIE II – GÓRECKO             ………..     ……….

 

B    KRZESZÓW – WOŻUCZYN         ……….     ………..

 

A    RACHANIE – BIŁGORAJ              ……….     ………..

 

A    KROWICA – ŁABUNIE I               ………..    ………..

 

B    ŁABUNIE II – WOŻUCZYN          ………..    ………..

 

B    GÓRECKO – KRZESZÓW             ………..    ………..

 

 

Półfinał :   A1……………………………… - B2………………………………    ………  ………

 

Półfinał :   A2………………………………. -B1……………………………….   ……….  ………

 

 

o 3 miejsce:  Przegrani półfinałów  ………………………. - ………………………  …….  ……..

 

o 1 miejsce: Zwycięzcy półfinałów ……………………….- ……………………….  …….   ……..

 

 

 

 

KATEGORIA LEKTOR MŁODSZY

 

1. Rozgrywki na boiskach typu orlik na OSiR w Zamościu 18 czerwca od godz. 10:00.  

2. Czas gry: 1 x 15 minut, dwa boiska  

3. Podział na grupy:

 

GRUPA ,,A’’                                               

 

RACHANIE                                                 

ŁABUNIE                                                    

GÓRECKO KOŚCIELNE                           

KROWICA                                                   

KRZESZÓW                                                

MIĄCZYN

 

GRUPA ,,B’

BISZCZA

HRUBIESZÓW – DUCHA ŚWIĘTEGO

BIŁGORAJ – CHRYSTUSA KRÓLA

WOŻUCZYN

ZAMOŚĆ - MBKP

 

 

GRUPA  ,,A’’

 

RACHANIE – ŁABUNIE     …………   …………

 

GÓRECKO – KROWICA     ………….   …………

 

KRZESZÓW – MIĄCZYN   ………….   ………….

 

GÓRECKO – ŁABUNIE      …………..   ………….

 

RACHANIE – MIĄCZYN    …………..   ………….

 

KRZESZÓW – KROWICA   …………..  ………….

 

RACHANIE – GÓRECKO    …………..  ………….

 

ŁABUNIE – KRZESZÓW     ………….   ………….

 

MIĄCZYN – KROWICA       ………….    ………….

 

KRZESZÓW – RACHANIE   ………….   …………..

 

GÓRECKO – MIĄCZYN       …………..   ………….

 

KROWICA – ŁABUNIE         ………….    ………….

 

GÓRECKO – KRZESZÓW    …………..    ……………

 

RACHANIE – KROWICA     …………..    ……………

 

ŁABUNIE – MIĄCZYN        …………..     ……………

 

 

 

Grupa ,,B’’

 

 

BISZCZA – HRUBIESZÓW   ……….    …………

 

BIŁGORAJ – WOŻUCZYN    ……….    …………

 

ZAMOŚĆ – BISZCZA             ……….    …………

 

BIŁGORAJ – HRUBIESZÓW   ……….   …………

 

WOŻUCZYN – ZAMOŚĆ        ………..    …………

 

BIŁGORAJ – BISZCZA            ………..    …………

 

WOŻUCZYN – HRUBIESZÓW     ………….    …………

 

ZAMOŚĆ – BIŁGORAJ      …………   ………..

 

BISZCZA – WOŻUCZYN    ………….    ………….

 

HRUBIESZÓW – ZAMOŚĆ   ………..    ………….

 

 

Półfinał A1……………………………. - B2……………………………………   ……..     …….

 

 

Półfinał A2…………………………… - B1…………………………………….   ………    ……..

 

 

Przegrani półfinałów o miejsce 3

 

……………………………………….. - ……………………………………..    ………    ………

 

Zwycięzcy półfinałów o miejsce 1

 

……………………………………….. - ……………………………………..    ……….    ……….

 

 

 

KATEGORIA LEKTOR STARSZY

 

1. Rozgrywki na boiskach typu orlik na OSiR w Zamościu 18 czerwca od godz. 10:00.

 

2. Czas gry: 2 x 12 minut, jedno boisko

 

3. Podział na grupy:

 

Grupa ,,A’’                                                     

RACHANIE                                                

KRYNICE                                                   

KRZESZÓW                                               

 

Grupa ,,B’’

MIĄCZYN

KROWICA

ŁABUNIE

 

4. Harmonogram rozgrywek:

 

a     RACHANIE – KRYNICE       …………       ………….

 

b     MIĄCZYN – KROWICA       ………….       ………….

 

a     RACHANIE – KRZESZÓW   ………….      …………..

 

b     MIĄCZYN  -  ŁABUNIE        ………….     …………..

 

a     KRZESZÓW -  KRYNICE      ………….     …………..

 

b     ŁABUNIE  -  KROWICA       …………..     …………..

 

 

 

Półfinał    a1……………………………… - b2………………………………..  ……..    ……….

 

 

Półfinał    a2………………………………. - b1……………………………….  ………    ……….

 

 

mecz o 3 miejsce -przegrani półfinałów

 

 

…………………………………………….. - …………………………………….  …….   ……..

 

 

mecz o 1 miejsce – zwycięzcy półfinałów

 

 

…………………………………………….  -  ……………………………………  …….   ……..