Święcenia diakonatu w katedrze

| autor:

W sobotę 7 maja dwóch alumnów piątego roku otrzyma święcenia diakonatu

Święceń udzieli biskup pomocniczy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariusz Leszczyński podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej w zamojskiej katedrze o godz. 10. Bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia święceń są pięciodniowe rekolekcje, które kandydaci odbywają w domu rekolekcyjnym sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach. Rekolekcje prowadzi ks. dr Witold Słotwiński, ojciec duchowny seminarium. Do sakramentu święceń przygotowują się akolici: Michał Kot z Parafii pw. NSPJ w Tomaszowie Lubelskim i Artur Łakomy z Parafii pw. Św. Stanisława Bpa w Lubaczowie.

 Wspólnota seminaryjna serdecznie zaprasza do udziału w liturgii święceń oraz do włączenia się w modlitwę za przyszłych diakonów.