XIII Pielgrzymka Bierzmowanych - 2 czerwca 2022 r

| autor:

Czcigodni Księża, Szanowni Katecheci Świeccy,

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół,

 

pragnę bardzo serdecznie zaprosić na XIII Diecezjalną Pielgrzymkę Bierzmowanych do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim, którą zaplanowaliśmy na dzień 2 czerwca 2022 roku (czwartek).

Spotkania młodzieży w naszym lokalnym sanktuarium maryjnym są dla bierzmowanych zawsze wielkim przeżyciem. Program spotkania jest tak zorganizowany, aby nie zabrakło w nim elementów ewangelizacyjnych i katechetycznych, co jest niezwykle ważne dla młodych ludzi, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania lub ten sakrament niedawno przyjęli. Zważywszy na wieloletnią współpracę, serdecznie dziękuję wszystkim katechetom duchownymi świeckim za pomoc w zorganizowaniu uczestnictwa młodzieży w Pielgrzymce Bierzmowanych. Pragnę złożyć podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju tego dzieła,a przede wszystkim Ks. Prałatowi Czesławowi Grzybowi - kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej w Tomaszowie Lubelskim, który zawsze z otwartym sercem gości nas w ,,domu Matki”.

Wyrazy wdzięczności kieruję także do Pani Moniki Żur – Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie za otoczenie patronatem tego wydarzenia.

Pragniemy też przypomnieć, że na pielgrzymkę są zaproszeni wszyscy uczniowie, którzy przyjmują sakrament bierzmowania w roku 2022.

 

PROGRAM PIELGRZYMKI:

 

10.15 – Zapisy grup
10.30 – Zawiązanie wspólnoty
10.40 – Program ewangelizacyjny
11.40 – Przygotowanie liturgii
12.00 – Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Rojka
13.15 – Poczęstunek
13.45 – Koncert
15.00 – Zakończenie

 

            Zwracam się z prośbą do kapłanów i katechetów o podjęcie wszelkich starań, które pomogą młodzieży bierzmowanej jak najowocniej uczestniczyć w tym dziele ewangelizacyjnym.

Koszt uczestnictwa w Pielgrzymce to8 zł od osoby.

           Proszę katechetów o pisemne zgłaszanie liczby uczestników Pielgrzymki /wraz z opłatą kosztów uczestnictwa/ z poszczególnych szkół do Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego w terminie do 19 maja 2022 roku.

Proszę, aby katecheci ze swymi uczniami podjęli poniższe funkcje podczas Pielgrzymki Bierzmowanych. Są to następujące zadania:

- służba liturgiczna podczas Eucharystii,

- liturgia Bożego słowa (czytanie, psalm, modlitwa wiernych),

- oprawa muzyczna na Eucharystię.

 

Ks. dr Piotr Brodziak
Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego
Kurii Diecezjalnej w Zamościu


Formularz zgłoszenia do pobrania

zgloszenie.doc