Kurs duszpasterski dla księży od 1. do 12. roku kapłaństwa

| autor:

W najbliższą sobotę 23 kwietnia odbędzie się kurs duszpasterski dla księży od 1. do 12. roku kapłaństwa dotyczący problematyki wypalenia zawodowego.

Szkolenie "Jak się spalać, by się nie wypalać" poprowadzi Aneta Golba - katecheta, psycholog, doradca życia rodzinnego, wicedyrektor Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji, moderator prowincjalny wspólnoty "Przyjaciele Oblubieńca". 


Rozpoczęcie kursu o godz. 9.30, a zakończenie o godz. 11.15 – księża od pierwszego do szóstego roku kapłaństwa (2015-2020),

Rozpoczęcie kursu o godz. 11.30, a zakończenie o godz. 13.15 – księża od siódmego do jedenastego roku kapłaństwa (2010-2014). 

Zapraszamy również innych chętnych księży. 

Kurs odbędzie się on w sali dziekańskiej przy kurii w Zamościu i jest organizowany przy współpracy z LSCDN Oddział w Zamościu; dlatego każdy ksiądz po ukończeniu całego kursu otrzyma zaświadczenie, które będzie uznawane w szkole, jako potwierdzenie udziału w doskonaleniu zawodowym.


Aby otrzymać zaświadczenie z LSCDN, zgodnie z nowymi obowiązującymi przepisami tej jednostki, należy indywidualnie zarejestrować się poprzez link poniżej najpóźniej do piątku 22 kwietnia. 

https://lscdn.pl/pl/kursy/618k…

Księża otrzymają również ten sam link w mailu.