Kończą się zapasy leków szpitalnych na Ukrainie

| autor:

EPhEU jest to Europejskie Stowarzyszenie Pracowników Farmacji. Zostało ono utworzone w 2007 roku celem współpracy transgranicznej wszystkich farmaceutów. Farmaceuci z całej Europy zareagowali na rosnące zapotrzebowanie ukraińskich szpitali na specjalistyczną pomoc, rozpoczynając tą kampanię. Pod przewodnictwem krajowych organizacji farmaceutów, w Polsce Związek Zawodowy Pracowników Farmacji (www.zzpf.org.pl), farmaceuci wykorzystują swoją wiedzę na temat leków, aby zorganizować zaopatrzenie, logistykę i bezpieczne dostarczenie specjalistycznych m.in. produktów leczniczych tam, gdzie są one najbardziej potrzebne ukraińskim ofiarom.

Państwa datki zostaną wykorzystane na zakup potrzebnych leków i innych medykamentów od odpowiednich dostawców i dostarczenie ich do ukraińskich szpitali. W miarę rozwoju sytuacji, gdy ta krytyczna potrzeba ustąpi, zostaną one wykorzystane na wsparcie szerszych medycznych potrzeb uchodźców..

Aby udzielić wsparcia, przejdź do strony płatności:

 

Link do przelewu:

https://caritas.zamojskolubaczowska.pl/przekaz-darowizne-leki-na-ukraine/

 

Przelewy z Polski
PLN: 75 1090 2590 0000 0001 5010 7505
EUR: PL 43 1090 2590 0000 0001 5013 5047
GBP: PL 21 1090 2590 0000 0001 5014 4755

Przelewy z zagranicy:

PLN: WBKPPLPP PL 75 1090 2590 0000 0001 5010 7505
EUR: WBKPPLPP PL 43 1090 2590 0000 0001 5013 5047
GBP: WBKPPLPP PL 21 1090 2590 0000 0001 5014 4755

Tytuł przelewu: Leki na Ukrainę

 

 

 The supplies of hospital medicines are running low.

Pharmacists across the continent of Europe have responded to the increasing calls for specialist help from Ukrainian hospitals by launching a campaign. Led by their national pharmacists’ organisations, pharmacists are using their expertise around medicines to organize the sourcing, logistics and the safe delivery of specialist medicines to where it is most needed by Ukrainian casualties.

The campaign is working with Caritas and other relevant charity partners to organise the initiative like Pharmacists Without Borders. Your donations will be used to purchase the required medicines from the most appropriate suppliers and to deliver them to the Ukrainian hospitals. As the situation develops and if that critical need recedes, they will then be used to support the wider medicines related needs of refugees.

Please go to the payment page for donate:

Link do przelew:

 

https://caritas.zamojskolubaczowska.pl/przekaz-darowizne-leki-na-ukraine-en/

 

Przelewy z Polski
PLN: 75 1090 2590 0000 0001 5010 7505
EUR: PL 43 1090 2590 0000 0001 5013 5047
GBP: PL 21 1090 2590 0000 0001 5014 4755

Przelewy z zagranicy:
PLN: WBKPPLPP PL 75 1090 2590 0000 0001 5010 7505
EUR: WBKPPLPP PL 43 1090 2590 0000 0001 5013 5047
GBP: WBKPPLPP PL 21 1090 2590 0000 0001 5014 4755

Tytuł przelewu: Leki na Ukrainę