Wielkanocny kurs duszpasterski - online

| autor:

Fot. Robert Karp / KAI
Wielkanocny kurs duszpasterski odbędzie się we wtorek 19 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w formie online.

Kurs Poprowadzi ks. dr hab. Piotr Kroczek - Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 
 

Spotkanie odbędzie się w formie online, poprzez platformę ZOOM.

Informacje i dane logowania zostały podane w materiałach z konferencji księży dziekanów oraz rozesłane drogą elektroniczną na adresy skrzynek pocztowych, podanych w adresowniku. 

Można także zorganizować grupowy udział w szkoleniu, w większym gronie księży. 
 

W razie, gdyby ktoś nie otrzymał emaila lub w przypadku innych problemów technicznych, prosimy o kontakt z ks. Piotrem Spyrą ([email protected]). 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu