70. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA INFUŁATA FRANCISZKA GRENIUKA

| autor:

23 marca 2022 r. przypada 70. rocznica święceń prezbiteratu Księdza Profesora Infułata Franciszka Greniuka.

Dostojny Jubilat urodził się w 1927 r. w Ornatowicach (parafia Grabowiec). W latach 1947-1952 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

23 marca 1952 r. otrzymał w katedrze lubelskiej święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Lubelskiego Piotra Kałwy.

Jako prezbiter Diecezji Lubelskiej po rocznej pracy duszpasterskiej podjął studia specjalistyczne z teologii moralnej, a następnie poświęcił się pracy naukowej, dydaktycznej oraz wychowawczej wobec studentów KUL oraz alumnów WSD w Lublinie, jako jego wieloletni Wychowawca i Rektor.

28 marca 1992 r. inkardynowany do nowo powstałej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, jako Wikariusz Generalny i Kanclerz Kurii Diecezjalnej, u boku Biskupa Diecezjalnego Jana Śrutwy, koordynował wysiłek budowania struktur duszpasterskich i administracyjnych młodego Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego.

Od 2002 r. zamieszkuje jako emeryt w Domu Księży Seniorów w Lublinie, nieustannie zaangażowany myślą i sercem w sprawy diecezjalne.


Księże Infułacie,

Niech Chrystus, Dobry Pasterz, obdarza Księdza radością w codziennym naśladowaniu Go na drodze posługi wobec braci i sióstr przez modlitwę i ofiarę życia.

Życzymy sił duchowych i fizycznych.

Otaczamy Księdza Infułata wdzięczną pamięcią i modlitwą przez pośrednictwo Matki Odkupiciela – Patronki naszej diecezji i św. Franciszka.

Dziękujemy.

 

Biskupi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Duchowieństwo
Osoby życia konsekrowanego
Diecezjanie