Pomoc uchodźcom wiernych Dekanatu Hrubieszów Południe

| autor:

Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Cichobórzu

Przeprowadzono zbiórkę ofiar pieniężnych do puszek.

Na terenie parafii została urządzona noclegownia w Szychowicach, którą obsługuje OSP.

Kobiety z KGW organizowały posiłki dla przebywających w noclegowni.

Wielu parafian zabierało ludzi i przewoziło prywatnymi samochodami z granicy do noclegowni.

Odprawia się nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali w intencji zakończenia wojny i o pomoc dla uchodźców.

 

Parafia św. Jana Chrzciciela w Czerniczynie

W kościele parafialnym ogłoszono zbiórkę darów a potem realizowano ją w poszczególnych sołectwach. Podobnie w świetlicach wiejskich i szkołach.

Co najmniej dwie rodziny przyjęły uchodźców do swoich domów.

Zebrano też ofiary pieniężne i przekazano na Caritas dla uchodźców.

 

Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie

Na terenie parafii w Podhorcach zorganizowany jest punkt przyjęć dla uchodźców. Parafianie pomagają w sprawach organizacyjnych i jako wolontariusze kilka osób pomaga w punkcie rejestracyjnym w Hrubieszowie.

Trwa zbiórka przedmiotów codziennego użytku i zebrane rzeczy na bieżąco przekazywane są do punktu przyjęć .

Zebrano ofiary pieniężne, które przekazano uchodźcom za pośrednictwem Caritas.

W czasie każdej Mszy św. dodawana jest modlitwa o pokój na Ukrainie i w świecie.

 

Parafia św. Jana Chrzciciela w Hostynnem

Zbiórka ofiar pieniężnych do puszek 27.02 i 02.03.

Parafia wraz ze szkołą organizuje zbiórkę na lodówkę w celu przekazania do punktu w Werbkowicach oraz zbiórkę do puszki z przekazaniem do Caritas dla uchodźców

Parafianie posługują jako wolontariusze w punkcie obsługowym dla uchodźców w Werbkowicach.

Na terenie parafii przyjęto kilka rodzin z Ukrainy

Msza św. w intencji o pokój odprawiona została 07.03 a następna będzie 14.03.2022 r. Poza tym Różaniec przed Mszą św. w niedzielę o godz. 11.00.

 

Parafia św. Mikołaja w Hrubieszowie

W kościele zorganizowano zbiórkę pieniężną dla uchodźców.

Udzielono pomocy materialnej w formie zebranej odzieży dla około 20 osób.

Caritas parafialna organizuje zbiórkę produktów w ilości ustalonej wg ogólnopolskiej akcji „Paczka dla Ukrainy”.

Wolontariusze z Parafialnego Zespołu Caritas pełnią codzienne dyżury na przejściu granicznym w Dołhobyczowie oraz w punkcie recepcyjnym w Hrubieszowie (4-6 osób jednocześnie).

Do domu parafialnego przyjęto dwie osoby, które codziennie posługują przy rozwożeniu Uchodźców do różnych miast na terenie Polski.

Parafianie zachęcani są do pomocy i pozytywnie odpowiadają na ten apel, wielu podjęło wolontariat, inni przyjmują do domów (trudno określić ile rodzin przyjęło uchodźców do siebie).

Księża codziennie odwiedzają punkt rejestracyjny udzielając duchowego wsparcia zarówno wolontariuszom jak i samym uchodźcom.

Zatroszczyliśmy się o obrazki Jezusa Miłosiernego z modlitwą w języku ukraińskim i co jakiś czas rozdajemy wszystkim chętnym.

Zorganizowano w nocy 26/27 lutego czuwanie wraz z Mszą św. o północy w intencji pokoju na Ukrainie. Codziennie w tej intencji jest modlitwa w kaplicy adoracyjnej i w czasie każdej Mszy św.

 

Parafia Ducha Świętego w Hrubieszowie

W niedzielę 27 lutego i w Środę Popielcową zebrano ofiary pieniężne i przekazano na potrzeby uchodźców.

Udzielono pomocy 6 osobom zam. przy ul. Wyzwolenia.

Rodzinie, która przyjęła uchodźców przekazano 1000zł.

Osoby zaangażowane w ruchy parafialne są wolontariuszami w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (punkt recepcyjny).

 

Parafia św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie (Ojcowie Bernardyni)

Przygotowano kilkadziesiąt paczek mleka dla niemowląt, pieluch jednorazowych dla dzieci, kilkaset jednorazowych naczyń, kubeczków i sztućców plastikowych, środków higieny osobistej  dla kobiet, szamponów, szczoteczek do zębów itp., dostarczono ciepłą odzież, koce, środki opatrunkowe i dezynfekujące.

Zorganizowano pomoc materialną z kilku naszych klasztorów. Zebrano środki finansowe i przekazano Caritas Uruchomiono z początkiem Wielkiego Postu skarbonkę na zbiórkę ofiar pieniężnych dla rodzin z naszej parafii, które przyjęły po swój dach uchodźców (celem pomocy w opłaceniu rachunków za większe zużycie wody, prądu, gazu oraz na codzienne zaopatrzenie w żywność dla większej ilości osób w gospodarstwie domowym).

Zorganizowano w klasztorze pobyt dla tłumacza języka ukraińskiego i rosyjskiego - jest nim o. Beniamin – misjonarz z Ekwadoru, który podjął wolontariat jako tłumacz codziennie w godzinach  nocnych od 00.00 do 06.00 w Centrum Recepcyjnym w Hrubieszowie. Wkrótce ma przybyć drugi zakonnik do wolontariatu.

Prowadzi się akcję pomocy w szukaniu miejsc noclegowych dla uchodźców w rodzinach.

Codziennie o godz. 17.00 sprawowane jest nabożeństwo w intencji pokoju i nawrócenia połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą św.

 

Parafia Narodzenia NMP w Kryłowie

27 lutego odbyła się zbiórka ofiar pieniężnych dla uchodźców. Dodatkowo zorganizowano puszkę w środę popielcową.

Zebrano dużą ilość środków spożywczych a także koce, ubrania, środki czystości i przekazano do świetlicy w której uchodźcy zatrzymują się na noc. Parafianie angażują się w przygotowanie miejsc noclegowych i posiłków.

Na prośbę Proboszcza wielu parafian zaangażowało się w wolontariat w Kryłowie i na przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

Ksiądz proboszcz wraz ze strażakami OSP Kryłów jeździ na przejście graniczne udzielając pomocy przechodzącym granicę.

Parafia pomaga w transporcie uchodźców do innych części kraju.

 

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu

Zebrano i przekazano na rzecz uchodźców ofiary pieniężne.

Radni parafialni przygotowali wiele miejsc noclegowych na terenie parafii wraz z harcówką która należy do parafii.

Parafianie jako wolontariusze GOK Mircze prowadzą punt rejestracyjny oraz zbierają żywność i artykuły pierwszej potrzeby.

Harcerze i KGW z parafii rozbili namioty na granicy w Dołhobyczowie i wydają posiłki

Wielu parafian wspiera transport własnymi pojazdami.

 

Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Terebiniu

W kościele zorganizowano zbiórkę pieniędzy.

Ksiądz proboszcz jeździ z KGW na granicę do Dołhobyczowa rozdawać posiłki i jest w kontakcie z OSP, która odwozi uchodźców z granicy do punktów recepcyjnych.

Codziennie w czasie Mszy św. jest modlitwa o pokój na Ukrainie.

 

Parafia św. Michała Archanioła w Werbkowicach

Zbiórka ofiar pieniężnych na rzecz uchodźców w dn. 27 lutego.

Ksiądz proboszcz prosił o zorganizowanie zbiórki produktów żywnościowych i przedmiotów codziennego użytku dla osób z Ukrainy przebywających w Hali sportowej  przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach.

Ksiądz wikariusz własnym samochodem przewiózł kilka osób do miejsc docelowych

Trwa zbiórka długotrwałej żywności, środków higieny i innych rzeczy które posłużą uchodźcom.