ZAŚWIADCZENIA O ODBYCIU REKOLEKCJI KAPŁAŃSKICH W 2021 R. - PILNE!

| autor:

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego przypomina, że każdy ksiądz, który odbył rekolekcje kapłańskie w 2021 r. powinien złożyć stosowne zaświadczenie do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.

Wciąż 22 księży nie odpowiedziało na prośbę o dostarczenie dokumentu. Informuję, że ostateczny termin złożenia zaświadczenia mija w piątek 4 marca 2022 r. Najlepiej zrobić to poprzez e-mail: [email protected]. Po tym terminie kapłani, którzy nie dostarczyli dokumentu lub nie poinformowali o okolicznościach nieodbycia rekolekcji, otrzymają zaproszenie do osobistych wyjaśnień w Kurii Diecezjalnej.

Prośba nie dotyczy księży, którzy odbyli rekolekcje organizowane w naszej diecezji (Górecko Kościelne, Werchrata, WSD).

ks. Sylwester Zwolak
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Diecezjalnej w Zamościu