ZAŚWIADCZENIA O ODBYCIU REKOLEKCJI KAPŁAŃSKICH W 2021 R.

| autor:

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego przypomina, że każdy ksiądz, który odbył rekolekcje kapłańskie w 2021 r. powinien złożyć stosowne zaświadczenie do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.

Bardzo proszę, by Księża, którzy jeszcze tego nie zrobili, przesłali skan zaświadczenia na adres [email protected] lub dostarczyli je osobiście do Wydziału (Kuria Diecezjalna, pokój nr 4) do najbliższego poniedziałku 21 lutego 2022 r.

ks. Sylwester Zwolak
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Diecezjalnej w Zamościu