SPOTKANIE W RAMACH KURSU DUSZPASTERSKIEGO (05.02) - PRZEŁOŻONE

| autor:

Zaplanowane na sobotę (05.02) spotkanie dla księży od 2 do 12. roku od święceń, w ramach kursu duszpasterskiego dla kapłanów, z przyczyn niezależnych zostaje przełożone.

Kurs zatytułowany "Męskie profile kapłana", który poprowadzi biskup Adam Ważny, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, wieloletni dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji i ojciec duchowny diecezji, odbędzie się w innym terminie.


Wydział Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Diecezjalnej w Zamościu