NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO 2022

| autor:

fot. pixabay.com
W niedzielę, 23 stycznia 2022 r., obchodzimy w Kościele powszechnym Niedzielę Słowa Bożego.

Ma ona prowadzić nas do wzrostu świadomości religijnej oraz bliskiej znajomości Pisma Świętego. W dokumencie "Aperiut illis", poprzez który papież Franciszek ustanowił to święto, zachęca się do uroczystej intronizacji Biblii w kościołach, poświęcenia jeszcze większej uwagi głoszeniu Słowa oraz medytacji Pisma Świętego, szczególnie przy użyciu metody lectio divina.

W odpowiedzi na decyzję papieża Franciszka, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Polsce pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Henryka Witczyka przygotowało na Niedzielę Słowa Bożego materiały pomocnicze do celebracji eucharystycznej Liturgii Słowa, modlitwę wiernych i lectio divina Ewangelii wg. św. Łukasza (Łk 1,1-4; 4, 14-21), która odczytywana będzie w kościołach.

Materiały mogą być również pomocne w przygotowaniu osobistej medytacji, kręgów biblijnych bądź lectio divina (medytacja nad Słowem Bożym) we wspólnocie parafialnej, w klasach szkolnych lub innych wspólnotach. Zawierają szczegółowe komentarze historyczne, literackie, egzegetyczne oraz teologiczne.

Plik do pobrania:

MATERIAŁY NA NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO 2022

Zachęcam także do wysłuchania rozmowy Katolickiego Radia Zamość na temat Niedzieli Słowa Bożego. Jest ona dostępna pod adresem: https://www.radiozamosc.pl/wia…


ks. dr Sławomir Korona

moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej