Dyspensa w dniu św. Sylwestra - 31 grudnia 2021 r.

| autor:

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego dnia w piątek, 31 grudnia 2021 r. wszystkim diecezjanom oraz gościom, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Korzystający z dyspensy powinni tego dnia pomodlić się w intencji papieża Franciszka, a także podjąć, zgodnie z własnym wyborem, formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny.


Jednocześnie Ksiądz Biskup przypomina, że 24 grudnia 2021 r. w Wigilię Uroczystości Narodzenia Pańskiego obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i charakter pokutny dnia, nie tylko ze względów tradycyjnych, ale z racji przypadającego piątku.