Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w Niedzielę Świętej Rodziny

| autor:

Zwyczaj odnawiania przyrzeczeń małżeńskich jest okazją do wzajemnego przebaczenia i odnowienia więzi ze współmałżonkiem. Ponowna deklaracja dokonuje się przed Bogiem w podobnej formie jak złożona wcześniej na zawsze przysięga małżeńska. Teksty liturgii odnowienia ślubowania mówią m.in. o tym, że to Pan Bóg umacnia wolę i wspiera małżonków, by jeszcze piękniej i doskonalej mogli wypełniać ślub małżeński.

Zachęcamy, by zorganizować w każdej parafii odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Warto podać taką informację w najbliższą niedzielę (19 XII), zapisać małżonków przeżywających jubileusze oraz przygotować dla nich pamiątki. 

Tekst obrzędu odnowienia przyrzeczeń TUTAJ

Ks. Bp będzie modlił się za małżeństwa naszej Diecezji oraz pobłogosławi małżonków na Mszy św. o godz. 11.30 w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu