Spotkanie opłatkowe w Kurii Diecezjalnej - czwartek, 22 XII 2022 r.

| autor:

W czwartek, 22 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Kurii diecezjalnej w Zamościu odbędzie się spotkanie przedświąteczne z możliwością złożenia życzeń na Boże Narodzenie.

Serdecznie zapraszam duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

 

Ks. Sylwester Zwolak
kanclerz