Dekret nominacji dla członków diecezjalnego zespołu synodalnego

| autor: