Kurs duszpasterski dla księży od 1. do 6. roku kapłaństwa - online

| autor:

W najbliższą sobotę 13 listopada kurs duszpasterski dla księży od 1. do 6. roku kapłaństwa odbędzie się w formie konferencji online o godz. 12.00.

Spotkanie poprowadzi Adrian Pakuła - założyciel i prezes fundacji "Tota Tua", redaktor rekolekcji ODDANIE33, BEATYFIKACJA33, RODZINA 33. 

Temat spotkania:  "Rozpalić na nowo charyzmat Boży…" - z Maryją ku pełni kapłaństwa. 

Z przyczyn niezależnych od nas, spotkanie odbędzie się w formie konferencji online (Zoom) o godz. 12.00-13.30. 


Link do spotkania zostanie przesłany Księżom w mailu. W razie nieotrzymania emaila lub gdyby do spotkania chcieli dołączyć również inni księża - prosimy o kontakt z ks. Piotrem Spyrą. 

Kurs jest organizowany przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu przy współpracy z LSCDN Oddział w Zamościu, dlatego każdy ksiądz po ukończeniu całego kursu otrzyma zaświadczenie, które będzie uznawane w szkole jako potwierdzenie udziału w doskonaleniu zawodowym.