Zbiórka pieniężna do puszek na rzecz migrantów - 21.11.2021.

| autor:

Przewielebni Księża Proboszczowie,

W nawiązaniu do apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, z dnia 8 listopada 2021r. (pismo w załączniku) dotyczącego pomocy dla migrantów, Caritas Polska organizuje zbiórkę środków na ten cel. 

Biskup Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej,  Marian Rojek, przyłącza się do tej inicjatywy i zaprasza do przekazania ofiar.

Zbiórka do puszek powinna być zorganizowana w niedzielę 21 listopada 2021r.  

WPŁATY NALEŻY PRZEKAZAĆ BEZPOŚREDNIO NA KONTO CARITAS DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ: 

Bank Santander BP:  

98 1090 2590 0000 0001 2173 2457

z dopiskiem Zbiórka na rzecz migrantów (21.11.2021 r)

ks. Marcin Jakubiak

Dyrektor Caritas 

----------------

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO WS. POMOCY MIGRANTOM

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami wyjątkowo trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego.

Od początku kryzysu migracyjnego Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas diecezjalnych oraz delegata KEP ds. imigracji – świadczy w miarę swoich możliwości pomoc migrantom. W tym momencie realizowane jest wsparcie ośrodków dla cudzoziemców, wsparcie przygranicznych placówek Straży Granicznej, w których przebywają migranci i uchodźcy, a w parafiach przygranicznych uruchamiane są Namioty Nadziei Caritas Polska.

Potrzeby są jednak o wiele większe, dlatego zwracam się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej, po wszystkich Mszach Świętych w niedzielę 21 listopada. Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.

Misją Kościoła jest w pierwszym rzędzie głoszenie Ewangelii. W konsekwencji, gdy trzeba udzielić przybyszom pomocy, nie wolno nam się od tego uchylać. Bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli, osobom potrzebującym trzeba okazać naszą solidarność. W obecnej sytuacji przesłanie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie brzmi jeszcze bardziej nagląco i czeka na powszechną realizację, także w postrzeganiu samych migrantów.

Módlmy się gorąco o pokój na wschodniej granicy Polski, za wszystkich migrantów tam przebywających, za mieszkańców tych okolic, za służby państwowe, w tym Straż Graniczną i wojsko, za polityków, Polaków i Białorusinów.

+ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 8 listopada 2021 rokuAPEL PRZEWODNICZĄCEGO KEP (PDF)