Kurs duszpasterski dla księży od 1. do 6. roku kapłaństwa

| autor:

W sobotę (30.10) w salce dziekańskiej odbędzie się sesja formacyjna dla księży od 2. do 6. roku kapłaństwa (2015-2020) - "Ewangelizacja czy narcyzm? Kapłan w mediach społecznościowych".

Spotkanie poprowadzi Paulina Worożbit - współpracownik Redakcji Audycji Katolickich TVP, specjalista ds. budowania marki osobistej w mediach społecznościowych. 

Rozpoczęcie kursu o godz. 9.30, a zakończenie o godz. 11.15.

Kurs jest organizowany przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu przy współpracy z LSCDN Oddział w Zamościu, dlatego każdy ksiądz po ukończeniu całego kursu otrzyma zaświadczenie, które będzie uznawane w szkole jako potwierdzenie udziału w doskonaleniu zawodowym.

Zapraszamy również wszystkich innych chętnych kapłanów.