PODKARPACKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

| autor:

Najnowsze dane przekazywane w ostatnim czasie przez Ministerstwo Zdrowia świadczą o gwałtownym wzroście zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, a szczególnie w województwie lubelskim i podkarpackim. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost przyjęć na oddziały szpitalne, w tym oddziały intensywnej terapii chorych w każdym wieku. Należy jednocześnie nadmienić, że region podkarpacki jest najgorzej zaszczepionym, co może powodować większą dynamikę rozprzestrzeniania się koronawirusa. Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa podkarpackiego w ostatnim czasie otrzymuje liczne sygnały od zaniepokojonych mieszkańców poszczególnych powiatów, przeważnie określających się jako praktykujących katolików, o braku przestrzegania w naszych świątyniach przez wiernych oraz duchowieństwo aktualnych przepisów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obawę wzbudza brak zachowania dystansu pomiędzy osobami (zachowywanie dystansu w ławkach po bokach i w osi przód- tył) oraz nie zakrywanie nosa i ust za pomocą maseczek podczas nabożeństw. Jest to niezmiernie istotnie, bowiem wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się podobnie jak inne patogeny chorób układu oddechowego drogą kropelkową. U osoby zakażonej jest on obecny w wydzielinie z nosa i gardła oraz w ślinie. Nośnikiem wirusa jest zatem materiał biologiczny od osoby zakażonej przenoszony podczas śpiewu, kichania, kaszlu. Doniesienia przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia, czy Głównego Inspektora Sanitarnego o pojawieniu się nowych mutacji, które są bardziej zaraźliwe, łatwiej się rozprzestrzeniają między ludźmi, a jednocześnie mogą „omijać" nabytą poprzez wcześniejsze zachorowanie lub szczepienie odporność, prowadząc do powtórnych zakażeń, budzą szczególną trwogę.

Niezmiernie ważne, aby w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa przestrzegać zaleceń i wytycznych Ministra Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, poprzez przypomnienie wiernym o nie łamaniu przyjętych zasad bezpieczeństwa. Wydaje się, że Kościołowi katolickiemu, jak i Państwowej Inspekcji Sanitarnej przyświeca wspólny cel troski o drugiego człowieka, ochrona jego zdrowia i życia, ukierunkowany szczególnie na tych w społeczeństwie, którzy pozostają bezbronni, choćby z powodu różnych chorób uniemożliwiających im ochronę przed zakażeniem poprzez szczepienie.

Pozwalam sobie zatem zwrócić się z apelem o propagowanie podczas nabożeństw podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Przypominanie wiernym uczestniczącym w obrządkach religijnych o obowiązujących obostrzeniach podczas zgromadzeń w kościołach i poza nimi. Przypominanie, aby osoby z objawami infekcji pozostawały w domach. Szczególnie zwrócenie uwagi na zachowanie podstawowych zasad dezynfekcji rąk przed wejściem do świątyni, odpowiednie noszenie maseczek (zakrywania jednoczesnego nosa i ust) oraz zachowanie dystansu pomiędzy wiernymi, a tym samym nie lekceważenie obowiązku dbania o bliźniego, o jego życie i zdrowie. Najwyższym dobrem doczesnym jest właśnie zdrowie i życie, dlatego, żeby je chronić potrzeba jest odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej, która obok szczepień jest ważną bronią w walce z epidemią.

 

Lek. Anna Kalandyk-Dusza
Zastępca Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego