Niewłaściwe postępowanie z odpadami komunalnymi na cmentarzach

| autor:

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z powtarzającymi się wnioskami o interwencję dotyczącymi niewłaściwego postępowania z odpadami komunalnymi na cmentarzach zlokalizowanych w województwie lubelskim, tj. spalania, zakopywania odpadów, braku segregacji odpadów, ich niewłaściwego magazynowania (np. w betonowych boksach) oraz ich odbierania przez podmioty nieuprawnione, zwraca się z wnioskiem o podjęcie stosownych działań edukacyjnych i informacyjnych, celem zapewnienia skutecznej ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami niewłaściwej gospodarki odpadami powstającymi na cmentarzach.

Księży Proboszczów zachęcamy do zapoznania się z listem Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
(Załącznik)

pismo.pdf