Kurs duszpasterski dla księży od 1. do 12. roku kapłaństwa.

| autor:

2 października w salce dziekańskiej odbędzie się sesja formacyjna "Zarządzanie finansami w życiu księdza, w duszpasterstwie i ewangelizacji", którą wygłosi ks. Rafał Jarosiewicz - rekolekcjonista, ewangelizator, misjonarz miłosierdzia, prezes fundacji "SMS z Nieba".

Rozpoczęcie kursu o godz. 9.30, a zakończenie o godz. 11.15 – księża od pierwszego do szóstego roku kapłaństwa (2015-2020),

Rozpoczęcie kursu o godz. 11.30, a zakończenie o godz. 13.15 – księża od siódmego do jedenastego roku kapłaństwa (2010-2014). 

Zapraszamy również innych chętnych księży. 

Kurs odbędzie się on w sali dziekańskiej przy kurii w Zamościu i jest organizowany przy współpracy z LSCDN Oddział w Zamościu; dlatego każdy ksiądz po ukończeniu całego kursu otrzyma zaświadczenie, które będzie uznawane w szkole, jako potwierdzenie udziału w doskonaleniu zawodowym.