Zmarł ks. kan. Józef Tymczuk (l. 60) - pochodzący z parafii Moniatycze

| autor:

W dniu 23 czerwca 2021 r. zmarł w Turkołówce parafia Moniatycze

Śp. ks. kan. ppłk. Józef Tymczuk

magister teologii i kanonik honorowy Kapituły przy bazylice mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu

Urodzony 20 marca 1961 w Hrubieszowie

Święcenia kapłańskie przyjął dnia 21 grudnia 1985 r. w Lublinie

Wikariusz w parafiach:
Rudno (1985-86)
Świerże (1986-89)
Kraczewice (1989-91)
Świdnik pw. Matki Kościoła (1991-92)
Krzczonów (1992-93)
Zakrzówek (1993)

Dnia 18 maja 1993 r. otrzymał zgodę na pracę w Ordynariacie Polowym. Jako proboszcz posługiwał w następujących parafiach wojskowych:
Grudziądz (1993-95)
Szczecin (1995-96)
Legnica (1996-2001)
Kazuń (2001-05)
Stargard Szczeciński (2005-06)
Biedrusko (2006-15)

Dnia 18 sierpnia 2015 r. przeszedł na emeryturę

 

Msza św. pogrzebowa: 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Moniatyczach (diecezja zamojsko-lubaczowska).

Po Mszy św. ciało Zmarłego spocznie na miejscowym cmentarzu parafialnym.

R.I.P.