Komunikat o uroczystości poświęcenia kościoła OO. Franciszkanów.

| autor:

Prosimy Księży z Dekanatu Zamojskiego o odczytanie Komunikatu podczas ogłoszeń parafialnych w niedzielę 4 lipca 2021 r.

Komunikat J. E. Bp Mariana Rojka

o Uroczystości poświęcenia kościoła parafialnego

pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie OO. Franciszkanów

w Zamościu

 

Z radością pragnę ogłosić, że po czterech latach żmudnych prac budowlano- konserwatorskich dobiegła końca rewitalizacja kościoła OO. Franciszkanów pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu. Poświęcenia (konsekracji) odbudowanej świątyni dokonam w Święto Stygmatów św. Franciszka, 17 września 2021 r. o godz. 17.00. Przygotowaniem do poświęcenia kościoła będą prowadzone przez Ojców Redemptorystów misje w dniach 5-12 września 2021 r.

Kościół Franciszkanów w Zamościu, wzniesiony w latach 1637-1685 był w XVII w. największą barokową świątynią w Rzeczypospolitej. Jego monumentalna bryła i bogate wyposażenie przez lata budziły zachwyt i dumę mieszkańców Zamościa. Zniszczony i przebudowany przez zaborców kościół przez niemal dwa stulecia użytkowany był jako obiekt koszarowy, magazynowy, szkolny i kinowy w okresie powojennym. W Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w 1994 r. pierwszy Biskup naszej Diecezji Jan Śrutwa przekazał odzyskany kościół Ojcom Franciszkanom Konwentualnym, którzy rozpoczęli duszpasterską pracę z pragnieniami odbudowy zniekształconej siedemnastowiecznej świątyni. Po 23 latach przygotowań, latem w 2017 roku rozpoczęła się o dużym zakresie robót rewitalizacja świątyni i z Bożą pomocą ukończona w czerwcu 2021 r. Kościół odzyskał swoją zabytkową architektoniczną bryłę i stał się jedną ze świątyń Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej.

Wdzięczni jesteśmy Bogu, Najświętszej Dziewicy Maryi ze świętymi, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dobrodziejom indywidualnym i instytucjom, Miastu i Powiatowi Zamość, Pracownikom fizycznym i umysłowym firm, Zakonowi franciszkańskiemu, Parafiom z Proboszczami, Architektom, Konserwatorom, Artystom, Nadzorowi, Dobrym Mediom za wspieranie historycznego dzieła odbudowy. Zmarli Fundatorzy i Dobrodzieje świątyni franciszkańskiej, niech się radują życiem wiecznym w świątyni niebieskiej.

Radując się, serdecznie zapraszam kapłanów i wiernych na Uroczystość poświęcenia domu Bożego.

 

+ Biskup Marian Rojek

Zamość, 4 lipca 2021 r.

Komunikat (plik Word)