Dni Rodziny 11-13 czerwca 2021 r.

| autor:

Chcemy wyjść naprzeciw trudnościom z jakimi borykają się rodziny. Dlatego zaprosiliśmy ks. dra Jerzego Smolenia - duszpasterza, psychologa, psychoonkologa. ks. Jerzy chce poruszyć ważne tematy dotyczące małżeństwa i rodziny: komunikacji międzyludzkiej, prawdziwej miłości, słów, które ranią oraz postrzegania relacji przez dziecko.

W Roku Rodziny zapraszamy na Dni Rodziny, aby jeszcze mocniej kochać się i rozumieć w rodzinach.

11 czerwca (piątek)
- Msza św. o godz. 18.00 z konferencją: Jan Paweł II jako mistrz i nauczyciel komunikacji międzyludzkiej

12 czerwca (sobota)
- Msze św. o godz. 7.00 i 8.30 z kazaniami: Słowa, które bolą
- 10.00 - konferencja: relacje międzyludzkie widziane oczami dziecka

13 czerwca (niedziela)
- Msze św.: 7.00, 8.30, 10, 11.30 z kazaniami: Janie Pawle uczyń nam cud, abyśmy odnaleźli na nowo MIŁOŚĆ

Całość poprowadzi ks. Jerzy Smoleń - psycholog, psychoonkolog. Adiunk badawczo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej Akademii Ignatianum w Krakowie. Psycholog i kapelan w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II w Tymbarku. Należy do Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, Rady Naukowej Instytutu Praw Dziecka w Warszawie, Zespołu doradczego MEiN do spraw zmiany standardów kształcenia na kierunku lekarskim w zakresie komunikacji lekarz-pacjent. Odznaczony Odznaką Honorową PRIMUS IN AGENDO nadaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 11 grudnia 2017 oraz Odznaką Honorową INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI nadaną przez Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 24 maja 2018.

Dni Rodziny wpisane są w obchody 22 rocznicy pobytu Jana Pawła II w Zamościu. Zobacz program obchodów