Akt poświęcenia naszej Ojczyzny, diecezji, parafii i Rodzin NSPJ

| autor:

Uroczysty Akt poświęcenia naszej Ojczyzny, diecezji, parafii i Rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa dokona się w Krakowie 11 czerwca.

Postarajmy się o to, aby każda wspólnota parafialna diecezji, pod przewodnictwem księdza proboszcza w dniu 11 czerwca br. odmówiła Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

akt_nspj.doc