Liczymy się dla Polski

| autor:


Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Z ww. dniem rozpoczęło się największe badanie statystyczne, realizowane raz na 10 lat  - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Zgodnie z Ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań spis prowadzony będzie do dnia 30 września 2021 r.

Obowiązkiem spisowym objęci zostali wszyscy mieszkańcy Polski (Polacy i cudzoziemcy), którzy  na stałe mieszkają lub przebywają czasowo na terenie Polski, jak również  Polacy przebywający czasowo za granicą. Przedmiotem spisu są również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zamieszkania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie spis.gov.pl już od pierwszego dnia spisu.

Każda z osób podlegających spisowi będzie również mogła skorzystać ze spisu „na żądanie” - wystarczy zadzwonić na Infolinię  spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.

Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy by się spisać, będzie mógł skorzystać  bezpłatnie  z udostępnionego na terenie miasta pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym, umożliwiającym przeprowadzenie samospisu, który mieści się w Urzędzie Miasta Zamość.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontaktuje się rachmistrz, aby zrealizować spis w formie wywiadu telefonicznego.

Dane zbierane w spisie są bezpieczne.

 

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021:  spis.gov.pl.