Poświęcenie Centrum Młodzieżowej Aktywności w Zamościu

| autor:

Od  sierpnia 2019 roku  Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej realizuje projekt pn. „Czas na Młodzież 2019”.

W jego ramach podejmowanych było wiele działań skierowanych do młodzieży w wieku 16-29 lat z terenu diecezji  z następujących lokalizacji: Zamość, Tomaszów Lubelski, Lubaczów, Biłgoraj, Hrubieszów. W szereg działań mających na celu podniesienie kompetencji społecznych  angażowali się wolontariusze Caritas, poprzez cykl szkoleń, warsztatów, spotkań indywidualnych z opiekunami oraz przy realizacji projektów społecznych w czteroosobowych grupach. Zwieńczeniem projektu jest powstanie w siedzibie Caritas przy ul. Matejki 21 w Zamościu Centrum Młodzieżowej Aktywności.

Wczoraj (12.05) biskup diecezjalny Marian Rojek dokonał uroczystego poświęcenia Centrum. W uroczystości poświęcenia CMA w Zamościu wziął udział wicedyrektor Caritas Polska, o. Cordian Szwarc OFM.

W projekcie łącznie uczestniczyło 1050 osób łącznie z 7 diecezji , gdzie udział wzięło udział ponad 400 wolontariuszy z naszej diecezji, w tym 169 osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. To rekord w skali kraju.

Dostosowanie pomieszczeń budynku Caritas na potrzeby Centrum Młodzieżowej Aktywności jest efektem prac firmy JSK TEAM Wojciecha Krasnopolskiego. Środki na realizację zadania zostały pozyskane w ramach realizowanego zadania, a firma JSK TEAM  była głównym wykonawca prac remontowo-budowlanych. Przedstawiła najkorzystniejszą ofertę (wybraną spośród wielu innych), którą zaakceptowało Caritas Polska w Warszawie; między podmiotami podpisana została umowa na realizację robót. Oprócz wkładu prac i materiałów wynikających z kosztorysu zadania, firma zaangażowała własne środki i materiały, aby mieć swój własny wkład w realizację zadań statutowych realizowanych przez Caritas na rzecz młodzieży z terenu diecezji. Aktywizacja młodzieży oraz remont pomieszczeń budynku Caritas na ul. Matejki było możliwe dzięki projektowi „Czas na Młodzież 2019”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Zobacz więcej